Nokia 1101 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör
behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin
täcker eventuella skador.

Förvara telefonen och alla delar och tillbehör utom räckhåll för barn.

Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla
ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar
och elektroniska komponenter kan ta skada.

Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för
elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan
det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan
kretskorten och finmekaniken gå sönder.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för
att rengöra enheten.

Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal
användning.

Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en
mjuk, torr trasa.

background image

64

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända
antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta
mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon av
dem inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.
Personalen där kan hjälpa dig och ordna med service om det behövs.

background image

65

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.