Nokia 1101 - Visningsinställningar för WAP-sidor

background image

Visningsinställningar för WAP-sidor

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

• Välj

Meny

(i passningsläge) >

Tjänster

,

Inställningar

och

Inställningar för

utseende

.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

• Välj

Alt.

>

Utseende

.

2. Välj

Textbrytning

eller

Visa bilder

.

3. Välj

eller

Av

för

Textbrytning

och

Ja

eller

Nej

för

Visa bilder

.

Om

Textbrytning

är

fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på

en rad.

Om

Visa bilder

är inställt på

Nej

visas inte några bilder på WAP-sidorna. Detta

kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många
bilder.