Nokia 1101 - Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

background image

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få anslutningsinställningarna som ett textmeddelande från den
nätoperatör eller tjänstleverantör som erbjuder WAP-tjänsten.
Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören, eller besök Club Nokia
på www.nokia.com/clubnokia.

Du kan också skriva in inställningarna manuellt.

background image

52

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Spara inställningarna som ett textmeddelande

När du får anslutningsinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet

Serviceinställningar mottagna

.

• Om du vill spara inställningarna väljer du

Val

>

Spara

.

• Om du vill visa inställningarna innan du sparar dem väljer du

Val

>

Visa

.

Välj

Spara

om du vill spara inställningarna eller

Tillbaka

om du vill återgå till

listan med alternativ.

Skriva in anslutningsinställningarna manuellt

För att få rätt WAP-inställningar kontaktar du nätoperatören eller
tjänstleverantören. Inställningarna kan också vara tillgängliga på deras
webbplatser.

1. Välj

Tjänster

>

Inställningar

>

Anslutn.inst.

.

2. Bläddra till den uppsättning med anslutningsinställningar som du vill ändra.

3. Välj

Val

>

Ändra

.

4. Ändra följande inställningar, en i taget. Gör alla obligatoriska inställningar.

Startsida

: skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda

(tryck på 1 för punkt) och tryck på

OK

.

Anslutningstyp

: välj

Varaktig

eller

Tillfällig

.

Anslutningssäkerhet

: välj

eller

Av

.

När funktionen för anslutningssäkerhet är aktiverad försöker telefonen
använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon
säker anslutning tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du vill

background image

53

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

ansluta ändå med en anslutning som inte är säker, ställer du funktionen för
anslutningssäkerhet på

Av

.

Databärare

: kontrollera att

GSM-data

har valts. Om du vill ha mer

information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du
nätoperatören eller tjänstleverantören.

Anslutningsnummer

: slå numret och välj

OK

.

IP-adress

: skriv adressen (tryck på * för punkt) och välj

OK

.

Verifieringstyp

: välj

Normal

eller

Säker

.

Dataöverföringstyp

: välj

Analog

eller

ISDN

.

Användarnamn

: skriv användarnamnet (tryck på 1 för punkt) och tryck

OK

.

Lösenord

: skriv in lösenordet och välj

OK

. Upprepa för att bekräfta

lösenordet.

5. När du har gjort alla inställningar som krävs kan du ändra namnet på

uppsättningen med inställningar. Tryck på rensa/avsluta och välj

Alt.

>

Ändra

namn

. Skriv in namnet och välj

OK

.

Nu är inställningarna sparade och du kan ansluta till WAP-tjänsten, se
sidan

54

.

Sända WAP-inställningar

Du kan sända dina WAP-inställningar till en kompatibel telefon.

1. På menyn

Tjänster

väljer du

Inställningar

>

Anslutn.inst.

.

2. Bläddra till den uppsättning med anslutningsinställningar som du vill sända.

background image

54

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

3. Välj

Alt.

>

Sänd inställn.

.

4. Skriv mottagarens telefonnummer och välj

OK

.

Användarnamn och lösenord sänds inte.