Nokia 1101 - Telefonbok (meny 2)

background image

Telefonbok (meny 2)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne
(intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).
Du kan spara upp till 50 namn i den interna telefonboken.