Nokia 1101 - Profiler (meny 5)

background image

Profiler (meny 5)

Du kan anpassa telefonens ringsignaler för olika situationer
och miljöer. Först gör du inställningar för de olika
inställningsgrupperna (profilerna) och sedan är det bara att aktivera den profil
som du vill använda.

Aktivera en profil och ändra dess inställningar

På menyn Profiler markerar du en profil och väljer

Aktivera

.

Om du vill ändra inställningarna i den valda profilen väljer du

Anpassa

>

Ringsignalton

,

Ringsignalvolym

,

Ringsignalsfunktion

,

Ton för textmeddelande

,

Volym för knapptoner

,

Varningstoner

,

Vibrationssignal

,

Rytmiskt bakgrundsljus

,

Skärmsläckare

eller

Ändra namn

(finns inte för

Normal

). Välj alternativ och

välj

OK

.

background image

40

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Du kan också ändra inställningarna för den valda profilen i

Toninställningar

se

Ljudsignaler (meny 4)

på sidan

38

.

Tips! Om du snabbt vill aktivera en profil i passningsläge eller under ett
samtal:
Tryck snabbt på strömbrytaren, bläddra till profilen och välj

OK

.