Nokia 1101 - Skriva meddelanden

background image

Skriva meddelanden

Du kan skriva och sända textmeddelanden som består av flera vanliga
textmeddelanden (nättjänst). Faktureringen kan i vissa fall baseras på det antal
vanliga meddelanden som krävs för ett meddelande i flera delar. Antalet
tillgängliga tecken/numret på aktuell del i meddelandet visas längst upp till höger
i displayen, t.ex. 120/2. Om du använder specialtecken (Unicode), t.ex. kyrilliska
tecken, kanske det krävs fler meddelandedelar än för ett vanligt meddelande.
Observera att automatisk textigenkänning kan använda Unicode-tecken.

För att kunna sända ett meddelande måste telefonnumret till din
meddelandecentral finnas sparat på telefonen. Se

Meddelandeinställningar

sidan

33

.

1. Välj

Meny

>

Meddelanden

>

Skriv meddelande

i passningsläge.

2. Skriv meddelandet. Antalet tecken och numret på meddelandedelen visas

längst upp till höger på displayen.

3. När meddelandet är klart väljer du

Alt.

>

Skicka

, skriver in mottagarens

telefonnummer och trycker på

OK

.

Om du vill sända ett meddelande till flera personer väljer du

Sändalternativ

>

Sänd till fler

, bläddrar till första mottagaren och väljer

Skicka

. Upprepa för alla

övriga mottagare.

background image

29

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Om du vill sända ett meddelande till en fördefinierad distributionslista väljer
du

Sändalternativ

>

Skicka till lista

. Mer information om hur du skapar och

redigerar distributionslistor finns i

Distributionslistor

på sidan

31

.

Andra alternativ:

Infoga alt.

,

Använd mall

Små tecken

eller

Stora tecken

,

Radera text

,

Ordbok

,

Anvisningar

,

Avsluta red.

,

Sändn.profil

(se

Meddelandeinställningar

på sidan

33

),

Spara medd.

,

Radera

och

Ordbok

.

Obs! När du skickar meddelanden via SMS-nättjänsten kan orden "

Medd sänt

"

visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer
till meddelandecentralen som programmerats i telefonen. Detta betyder inte att
meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör om du vill ha mer
information om SMS-tjänster.