Nokia 1101 - Sända objekt

background image

Sända objekt

På menyn

Sända poster

kan du visa kopior på de meddelanden som du har skickat.

Välj

Alt.

om du vill visa följande alternativ:

Radera

,

Ändra

,

Använd info

,

Sänd

vidare

,

Som påminnelse

,

Små tecken

och

Detaljer

.