Nokia 1101 - Redigerare för servicekommandon

background image

Redigerare för servicekommandon

Du kan sända önskemål om tjänster till din nätoperatör. Knappa in de tecken du
vill ha. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ned #. Välj

Sänd

när du

vill sända begäran.

background image

35

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.