Nokia 1101 - Infotjänst

background image

Infotjänst

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen via nätet. Din
nätoperatör kan ge mer information.