Nokia 1101 - Distributionslistor

background image

Distributionslistor

Om du ofta sänder meddelanden till en fast grupp av mottagare kan du skapa en
distributionslista och använda den när du sänder ett meddelande. Du kan skapa
upp till 6 distributionslistor med upp till 10 mottagare i varje. Telefonen sänder ett
textmeddelande till varje mottagare separat.

Om du vill lägga till en ny distributionslista väljer du

Meny

>

Meddelanden

>

Distributionslistor

. Välj

Alt.

>

Lägg till lista

. Ge distributionslistan ett namn och

välj

Alt.

>

Visa lista

. Lägg till kontakter i listan med

Alt.

>

Lägg till namn

. Du kan

lägga till upp till 10 mottagare i en distributionslista.

Om du vill visa och redigera distributionslistor väljer du

Meny

>

Meddelanden

>

Distributionslistor

.

background image

32

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Om ett meddelande inte kan sändas till en eller flera mottagare, visas en rapport
över antalet meddelanden som sänts eller misslyckats samt de namn som inte har
hittats. Du väljer en kategori genom att välja

Välj

.

• Namnen i gruppen med namn som inte har hittats har raderats från

telefonboken. Du kan ta bort dem från listan genom att välja

Radera

.

Skicka igen

om du vill sända meddelandet på nytt till de mottagare som inte

har fått det.

Visa

om du vill visa listan över mottagare som inte har fått meddelandet.