Nokia 1101 - Inställningar för knapplås

background image

Inställningar för knapplås

Du kan ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt,

Automatiskt

knapplås

, efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen

background image

44

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

funktion har använts. Du kan också låsa knappsatsen med en säkerhetskod:

Kod för knapplås

.

• Välj

Meny

>

Inställningar

>

Knapplåsinställningar

. När du vill aktivera

Automatiskt knapplås

väljer du

så visas

Ställ in aktiv.tid:

på telefonen.

Knappa in tiden och välj

OK

. Du kan ställa in en tidsfördröjning mellan

10 sekunder och 60 minuter. Du inaktiverar det automatiska knapplåset
genom att välja

Av

.

• Välj

Meny

>

Inställningar

>

Knapplåsinställningar

>

Kod för knapplås

. När du

vill aktivera knapplåset knappar du in säkerhetskoden och väljer

OK

. Se

Koder

på sidan

11

. När du har valt

måste säkerhetskoden anges varje gång du

trycker på

Lås upp

. Du inaktiverar knapplåset genom att välja

Av

.

Se även

Låsa knapparna

på sidan

22

.