Nokia 1101 - Inställningar (meny 6)

background image

Inställningar (meny 6)

På den här menyn kan du ändra olika inställningar för
telefonen: Du kan också återställa menyfunktionerna till
originalinställningarna genom att välja

Återställ fabriksinställningar

.