Nokia 1101 - Stoppur

background image

Stoppur

Med stoppuret kan du göra olika tidtagningar, t.ex. i olika sporter. Välj

Meny

>

Extrafunk.

>

Stoppur

.

Välj

Starta

när du vill starta tidtagningen. Ta tiden genom att välja

Avbryt

. När

tidtagningen är klar kan du välja

Alt.

och

Börja

,

Återställ

eller

Avsluta

. Om du

väljer

Börja

fortsätter tidtagningen från föregående stopptid.

Återställ

avbryter

den aktuella tidtagningen och ställer tiden på noll.

background image

49

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Ställ in att tidtagningen ska fortsätta i bakgrunden genom att trycka på rensa/
avsluta två gånger. Vid tidtagning blinkar

i passningsläge.

Stoppuret förbrukar batteritid och telefonens användningstid förkortas. Låt inte stoppuret
gå i bakgrunden när du gör annat med telefonen.