Nokia 1101 - Extra funkt. (meny 10)

background image

Extra funkt. (meny 10)

Obs! Telefonen måste vara på för att funktionen ska fungera.
Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan
vålla störningar eller fara.