Nokia 1101 - Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

background image

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Välj

Alt.

>

Ordbok

när du skriver in text.

• När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med

ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med
i listan.

• När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du

Ordlista av

.

Tips! Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning
genom att trycka två gånger på # medan du skriver text.