Nokia 1101 - 3. Skriva text

background image

3. Skriva text

Du kan skriva in text på olika sätt, med normal textinmatning (som anges med

) eller med en metod som kallas för automatisk textigenkänning (anges med

).