Nokia 1101 - Snabbuppringning

background image

Snabbuppringning

Välj

Meny

>

Telefonbok

>

Snabbuppr.

. Välj den knapp du vill ha, (knapp 2 till

knapp 9) med bläddringsknappen och välj

Tilldela

. Välj om du vill tilldela till ett

samtal eller ett SMS. Välj det namn du vill ha och tryck på

Välj

.

När telefonnumret har kopplats till en nummerknapp kan du snabbringa numret
på följande sätt:

• Tryck på motsvarande nummerknapp och tryck sedan på

Ring

, eller

• Om

Snabbuppringning

är inställt på "På" håller du ned motsvarande

nummerknapp tills samtalet startas (se

Samtalsinställningar

på sidan

41

).

background image

22

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.