Nokia 1101 - Konferenssamtal

background image

Konferenssamtal

Konferenssamtal är en nättjänst som gör att upp till fyra personer kan delta
i samma samtal.

background image

21

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

1. Ring upp den första deltagaren. Knappa in telefonnumret eller välj det

i telefonboken och välj

Ring

.

2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på rensa/avsluta och väljer

Val

>

Nytt samtal

.

3. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in det i konferenssamtalet

genom att trycka på rensa/avsluta och välja

Val

>

Konferens

.

4. Ta med en ny deltagare i samtalet genom att upprepa steg 1 till 3.

5. Välj

Avsluta

när du vill avsluta konferenssamtalet.