Nokia 1101 - Lyssna på röstmeddelanden

background image

Lyssna på röstmeddelanden

Röstmeddelanden är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer
information och ta reda på numret till röstbrevlådan. Du kan ringa upp
röstbrevlådan genom att hålla ned 1 i passningsläge. Om du vill byta
röstbrevlådenummer, se

Röstbrevlådenummer

på sidan

34

.

Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda, se

Samtalsinställningar

sidan

41

.