Nokia 1101 - Låsa knapparna

background image

Låsa knapparna

Knapplåset hindrar knapparna från att tryckas ned av misstag.

Låsa knapparna: I passningsläge väljer du

Meny

och sedan * i snabb följd.

background image

23

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Du kan också ställa in telefonen så att knapplåset aktiveras efter en viss tid.
Se

Inställningar för knapplås

på sidan

43

. När knapparna är låsta visas

på displayen.

Obs! När knapparna är låsta går det fortfarande att ringa till nödnummer som är
inprogrammerade i telefonen (t. ex. 112 eller andra officiella nödnummer). Slå
nödnumret och tryck på

Ring

. Numret visas inte förrän du har slagit den sista

siffran.

background image

24

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.