Nokia 1101 - Funktioner under ett samtal

background image

Funktioner under ett samtal

Under samtal trycker du på rensa/avsluta och väljer

Alt.

. Då visas följande

funktioner, varav många är nättjänster:

Mikrofon av

eller

Mikrofon på

,

Parkera

eller

Återta

,

Nytt samtal

,

Svara

,

Svara ej

,

Avsluta alla

,

Sänd DTMF

,

Kontakter

,

Pendla

,

Meny

och

Ficklampa på

eller

Ficklampa av

.