Nokia 1101 - Sätta fast handledsremmen

background image

Sätta fast handledsremmen

Trä in handledsremmen i hålen som på bilden och dra åt.