Nokia 1101 - Normal användarposition

background image

Normal användarposition

Använd bara telefonen i dess normala användarposition.

Enheten har en extern antenn.

Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig
kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt
med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att
enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika
kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda
och batteriets livslängd.

background image

16

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.