Nokia 1101 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.

Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder
mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og
elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden
på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.

Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur
igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige
kretskort og finmekanikk.

Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten
fungerer skikkelig.

Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera,
avstandssensor og lyssensor).

Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente
antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre
brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

background image

65

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet
ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte
servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

background image

66

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.