Nokia 1101 - Klistremerker i pakken

background image

Klistremerker i pakken

Klistremerkene inneholder viktig informasjon angående service og kundestøtte.
Oppbevar disse klistremerkene på et trygt sted.

Fest

-klistremerket til kortet Club Nokia Invitation Card, som følger med

i pakken.

Fest

-klistremerket på garantikortet.