Nokia 1101 - Lading og utlading

background image

Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til
tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger,
men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn
normalt, bør du kjøpe et nytt batteri. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av
Nokia og utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være
permanent koblet til en lader. Overlading kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet
batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å
lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er
skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en
mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på
batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har
et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller
gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren
eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å
oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er
for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er
fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under
frysepunktet.

background image

63

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst
resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

background image

64

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.