Nokia 1101 - Sikkerhetssertifikater

background image

Sikkerhetssertifikater

For å kunne bruke noen WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, trenger du et
autoritetssertifikat. Ved å bruke sertifikatet kan du bidra til å bedre sikkerheten i
forbindelsene mellom din telefon og WAP-gatewayen eller WAP-serveren hvis
alternativet

Tilkoblingssikkerhet

er satt til

.

background image

61

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Du kan laste ned sertifikatet fra en WAP-side hvis WAP-tjenesten har støtte for
bruk av sikkerhetssertifikater. Etter nedlastingen kan du se på sertifikatet og
deretter lagre eller slette det. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over
sertifikater i telefonen.

Du kan bare være sikker på at en WAP-gateway eller WAP-server er den som den
utgir seg for å være etter at identiteten har blitt sjekket mot et tilsvarende
sertifikat i telefonen.

Du får se en merknad på telefondisplayet hvis identiteten til WAP-serveren eller
WAP-gatewayen ikke kan verifiseres, sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-
gatewayen ikke er autentisk eller du ikke har riktig sertifikat i telefonen.

Slik ser du gjennom listen over sikkerhetssertifikater:
Trykk på

Tjenester

>

Innstillinger

>

Sikkerhetssertifikater

.

Sikkerhetsikon
Hvis sikkerhetsikonet

vises under en WAP-forbindelse, er dataoverføringen

mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren, identifisert med
innstillingen

IP-adresse

i

Tilk.innstillinger

, kryptert og sikker.

Sikkerhetsikonet angir imidlertid ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og
innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er
opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen mellom gatewayen og
innholdsserveren.

background image

62

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.