Nokia 1101 - Se på sidene i en WAP-tjeneste

background image

Se på sidene i en WAP-tjeneste

Når du har oppnådd forbindelse med WAP-tjenesten, kan du begynne å lese WAP-
sidene der.

Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én WAP-tjeneste til en
annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren
hvis du vil ha mer informasjon.

Generelle retningslinjer for å bruke tastene

• Bruk bla opp- og bla ned-tastene til å bla gjennom WAP-siden og merke det

ønskede elementet. Elementet kan for eksempel være understreket tekst
(en ’kopling’).

• Trykk på Navi-tasten for å velge et merket element.

• Trykk på fjern/avslutt-tasten for å gå tilbake til WAP-siden du viste tidligere.

• Trykk på 0 til 9 for å skrive inn bokstaver og tall, og * for å skrive inn

spesialtegn.

• Trykk på

Valg

for alternativene nedenfor. Alle alternativene er ikke

nødvendigvis tilgjengelige samtidig. Det kan være at tjenesteleverandøren
også tilbyr andre alternativer.

Startside

: Tar deg tilbake til hjemmesiden for WAP-tjenesten.

Hent igjen

: Oppdaterer WAP-siden.

Åpne kobling

: Velger en kobling eller et annet merket element på WAP-siden.

Vis bilde

: Du kan rulle et stillbilde eller et animert bilde som ikke kan vises i sin

helhet. Trykk på bla opp- eller bla ned-tastene (eller 2 eller 8) for å rulle bildet

background image

57

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

opp eller ned. Trykk på 4 eller 6 for å rulle bildet til venstre eller høyre.
Trykk på

Valg

for

Vis neste

,

Vis forrige

eller

Lagre bilde

.

Med

Lagre bilde

kan du lagre bilder for bruk i bildemeldinger eller som

skjermsparere, og animerte bilder for bruk som skjermsparere. Hvis bildet er for
stort til å være bildemelding eller skjermsparer, kan du flytte boksen over bildet
for å velge den delen du vil lagre, og deretter trykke på

Velg

.

Utseendeinnst.

: Du kan bryte tekstlinjer og skjule bilder på WAP-siden. Se også

side

58

.

Bokmerker

: Du kan håndtere bokmerker, for eksempel lagre gjeldende WAP-

side som et bokmerke. Se side

58

.

Tjenesteinnb.

: Viser listen over tjenestemeldinger. Se

Tjenesteinnb.

på side

59

.

Bruk nummer

: Kopierer et nummer fra gjeldende WAP-side for lagring eller

oppringing, og avslutter anropet.

Gå til adresse

: Du kan koble deg opp mot ønsket WAP-side. Tast inn WAP-

adressen (trykk på 1 for et punktum), og trykk på

OK

.

Tøm buffer

: Tømmer bufferminnet i telefonen (se også side

60

).

Sikkerhetsinfo

: Viser om forbindelsen er sikker.

Avslutt

: Avslutter lesingen og anropet.