Nokia 1101 - Opprette en forbindelse til en WAP-tjeneste

background image

Opprette en forbindelse til en WAP-tjeneste

1. Aktiver innstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke.

Trykk på

Tjenester

>

Innstillinger

>

Tilk.innstillinger

. Bla til innstillingssettet du

vil bruke, og trykk på

Valg

>

Aktiver

.

Hvis du vil bruke samme WAP-tjeneste som forrige gang, kan du hoppe over
dette steget.

2. Kople opp mot WAP-tjenesten på en av disse måtene:

• Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten. Trykk på

Tjenester

>

Startside

.

• Start tilkoblingen i standby-modus. Hvis du ennå ikke har tastet inn noen

tegn i displayet, trykker du på og holder nede 0.

• Velg bokmerket for WAP-tjenesten. Trykk på

Tjenester

>

Bokmerker

, bla til

ønsket bokmerke, og trykk på

Valg

>

Gå til

.

Hvis bokmerket ikke fungerer (

Sjekk tjenesteinnstillinger

vises kanskje),

bytter du ut det aktive settet med tilkoblingsinnstillinger og prøver på nytt.

• Skriv inn adressen til WAP-tjenesten. Trykk på

Tjenester

>

Gå til adresse

,

tast inn adressen (trykk på * for spesialtegn), og trykk på

OK

.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset http:// foran
adressen, da det vil bli lagt til automatisk. Hvis du bruker en annen
protokoll enn http, må du legge til det aktuelle prefikset.

background image

56

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.