Nokia 1101 - Lagre og håndtere bokmerker

background image

Lagre og håndtere bokmerker

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

• Trykk på

Meny

(i standby-modus) >

Tjenester

>

Bokmerker

.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

• Trykk på

Valg

>

Bokmerker

.

2. Bla til ønsket bokmerke, og trykk på

Valg

. Hvis du vil lagre et nytt bokmerke,

kan du velge et vilkårlig bokmerke.

background image

59

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

3. Trykk på

Gå til

,

Rediger

,

Slett

,

Send bokmerke

eller

Legg til bokm.

eller

Lagre

bokm.

(tilgjengelig under en WAP-tilkobling).

• Trykk på

Gå til

for å åpne WAP-siden som er knyttet til bokmerket.

• Trykk på

Send bokmerke

for å sende bokmerket til en kompatibel telefon.

• Trykk på

Legg til bokm.

for å taste inn og lagre et bokmerke, eller

Lagre

bokm.

for å lagre gjeldende WAP-side som et bokmerke.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som
ikke har forbindelse med Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse
områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for
sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.