Nokia 1101 - Innstillingene for utseende på WAP-sider

background image

Innstillingene for utseende på WAP-sider

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

• Trykk på

Meny

(i standby-modus) >

Tjenester

,

Innstillinger

og

Utseendeinnstillinger

.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

• Trykk på

Valg

>

Utseendeinnst.

.

2. Trykk på

Tekstbryting

eller

Vis bilder

.

3. Trykk på

eller

Av

for

Tekstbryting

og

Ja

eller

Nei

for

Vis bilder

.

Når

Tekstbryting

er satt til

, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan

vises på én linje.

Når

Vis bilder

er satt til

Nei

, vises ingen av bildene på WAP-siden. Dette kan

gjøre det raskere å bla i WAP-sider som inneholder mange bilder.