Nokia 1101 - Avslutte en WAP-forbindelse

background image

Avslutte en WAP-forbindelse

Når du bruker en WAP-tjeneste, trykker du på

Valg

>

Avslutt

. Når

Avslutte lesing?

vises, trykker du på

Ja

.

Telefonen avslutter anropet og lukker WAP-forbindelsen.

background image

58

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.