Nokia 1101 - WAP-tjenester (Tjenester – meny 12)

background image

WAP-tjenester (Tjenester – meny 12)

I denne menyen kan du bruke WAP-tjenester (Wireless
Application Protocol), for eksempel nettverksspill, som er
utformet spesielt for mobiltelefoner og som vedlikeholdes av WAP-
tjenesteleverandører.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk på

Meny

(i standby-modus) >

Tjenester

.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre
til forstyrrelser eller fare.

Merk at WAP-sider bruker WML (Wireless Mark-up Language). Web-sider som
bruker HTML (HyperText Mark-up Language), kan ikke leses på denne telefonen.

background image

52

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og betingelser hos
nettverksoperatøren og/eller den WAP-tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene
du er interessert i å bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i
bruk av tjenestene.