Nokia 1101 - Toner (meny 4)

background image

Toner (meny 4)

I denne menyen kan du endre innstillingene for valgt profil og
lage dine egne ringelyder. Se

Profiler (meny 5)

på side

40

.

Ringetone

: Angir hvilken lyd du skal høre når du blir ringt opp.

Ringevolum

: Stiller inn volumnivå for ringe- og meldingsvarselstoner.

Anropsvarsling

: Definerer hvordan telefonen varsler deg om innkommende

anrop. Når

Ikke ring

er valgt, vil for eksempel telefonen være stille når du

mottar et anrop, og

vises i standby-modus.

Varseltone for melding

: Angir hvilken lyd du skal høre, når du mottar en

tekstmelding.

background image

40

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Tastevolum

: Angir volumet for tastaturtoner.

Varseltoner

: Stiller inn telefonen til å gi lydsignaler f.eks. når batteriet går tomt

for strøm.

Vibrerende varsling

: Angir at telefonen skal vibrere når du mottar et anrop eller

en tekstmelding.

Rytmisk lysvarsling

: Stiller innbakgrunnslysene på telefonen til å blinke i

samme rytme som valgt ringetone eller meldingsvarslingstone. Vibreringen blir
deaktivert når telefonen er koplet til en lader eller bordlader.