Nokia 1101 - Toneredigering

background image

Toneredigering

Du kan lage dine egne ringelyder. Velg tonen du vil redigere og
skriv inn notene. Trykk på for eksempel 4 for noten f.

8 forkorter (-) og 9 forlenger (+) varigheten av noten eller
pausen. 0 setter inn en pause. * angir oktaven. # setter kryss for
noten (ikke tilgjengelig for notene e og b). Bla opp- og bla ned-
tastene flytter markøren til venstre eller høyre. Trykk på fjern/avslutt-tasten for å
slette en note eller pause til venstre for markøren.

Når tonen er ferdig, trykker du på

Valg

>

Spill av

,

Lagre

,

Tempo

,

Tøm skjerm

eller

Avslutt