Nokia 1101 - Kalkulator

background image

Kalkulator

Telefonen leveres med en kalkulator som også kan brukes til omtrentlige
valutaomregninger.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i
lange divisjoner.

I standby-modus trykker du på

Meny

>

Tilbehør

>

Kalkulator

.

Løse et regnestykke

• Tastene 0 til 9 setter inn et siffer. # setter inn et desimalskilletegn. Trykk på

fjern/avslutt-tasten for å slette det siste sifferet. Du endrer tegn ved å trykke

Valg

>

Endre fortegn

.

• Trykk én gang på * for "+", to ganger for "-", tre ganger for "*" og fire ganger

for "/".

• Du finner resultatet ved å trykke på

Valg

>

Er lik

. Trykk på og hold nede for å

tømme displayet, slik at du kan løse et nytt regnestykke.

background image

49

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Regne om valuta

Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du på

Valg

>

Vekslingskurs

>

Fremmed

valuta i egen valuta

eller

Egen valuta i fremmed valuta

, taster inn verdien (trykk på

# for et desimalskilletegn) og trykker på

OK

.

Slik utfører du omregningen: Tast inn valutabeløpet som skal regnes om, og trykk

Valg

>

I egen valuta

eller

I annen valuta

.