Nokia 1101 - Sendte elementer

background image

Sendte elementer

På menyen

Sendte elementer

kan du vise kopiene av meldingene du har sendt.

Trykk på

Valg

for følgende:

Slett

,

Rediger

,

Bruk detalj

,

Videresend

,

Som huskelapp

,

Liten skrift

og

Detaljer

.

background image

31

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.