Nokia 1101 - Maler

background image

Maler

Du kan vise eller redigere forhåndsinnstilte meldinger ("maler"), som du kan bruke
til å skrive meldinger.