Nokia 1101 - Chat

background image

Chat

Du kan føre en samtale med andre mennesker ved hjelp av denne
tekstmeldingstjenesten. Hver chat-melding sendes som en separat tekstmelding.
Meldinger som mottas og sendes under chatting, lagres ikke.
Du starter en chat ved å trykke på

Meny

>

Meldinger

>

Chat

, eller ved å trykke på

Valg

>

Chat

når du leser en mottatt tekstmelding.

1. Tast inn den andre personens telefonnummer, eller hent det fra telefonboken,

og trykk på

OK

.

2. Tast inn kallenavnet ditt for chatten, og trykk på

OK

.

3. Tast inn meldingen, og trykk på

Valg

>

Send

.

4. Svaret fra den andre personen vises ovenfor meldingen du sendte. Du svarer på

meldingen ved å trykke på

OK

og gjenta trinn 3 ovenfor.

Når du skriver en melding, kan du trykke på

Valg

>

Chatnavn

for å redigere

kallenavnet eller >

Chatlogg

for å vise tidligere meldinger.