Nokia 1101 - Bildemeldinger

background image

Bildemeldinger

Du kan motta og sende meldinger som inneholder bilder (nettverkstjeneste).
Bildemeldinger blir lagret i telefonen. Merk at hver bildemelding består av flere
tekstmeldinger. Derfor kan det koste mer å sende én bildemelding enn én
tekstmelding.

background image

32

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren
eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan
motta og vise bildemeldinger.

Motta en bildemelding

Hvis du vil se meldingen med én gang, trykker du på

Vis

. Trykk på

Valg

, og du har

følgende valg for bildemeldingen:

Slett

,

Besvar

,

Chat

,

Rediger tekst

,

Lagre bilde

,

Som skjermsp.

,

Bruk nummer

,

Som huskelapp

og

Detaljer

.