Nokia 1101 - Klokkealarm (meny 7)

background image

Klokkealarm (meny 7)

Du kan angi at alarmen skal ringe på det ønskede
klokkeslettet én gang, eller flere ganger, for eksempel hver
arbeidsdag.

Trykk på

Meny

>

Klokkealarm

. Skriv in klokkeslett for alarmen. Når alarmen går av,

kan du stoppe den ved å trykke på fjern/avslutt-tasten. Hvis du trykker på

Slumre

,

stopper alarmen og ringer på nytt etter 6 minutter.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og
alarmtonen starter. Hvis du trykker på fjern/avslutt-tasten, blir du spurt om du vil aktivere
telefonen for anrop. Trykk på fjern/avslutt-tasten for å slå av telefonen, eller trykk på

Ja

for å

foreta oppringninger og motta anrop.

Merk: Ikke trykk på

Ja

hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan

føre til forstyrrelser eller fare.

background image

47

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.