Nokia 1101 - Tidsinnstillinger

background image

Tidsinnstillinger

Klokke

Du kan stille inn telefonen til å vise klokkeslett i standby-modus, stille klokken
eller velge 12- eller 24-timers klokkeformat. Hvis batteriet har vært tatt ut av
telefonen, kan det hende du må stille inn klokkeslettet på nytt.

Angi dato

Her kan du angi riktig dato. Hvis batteriet har blitt tatt ut av telefonen, kan det
hende du må stille inn datoen på nytt.

Autooppdater dato og tid

Denne nettverkstjenesten oppdaterer klokkeslett og dato ifølge gjeldende
tidssone. Den automatiske oppdateringen av dato og klokkeslett endrer ikke
tidspunktet du har angitt for klokkealarmen eller påminnelser. De er satt til lokal
tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.