Nokia 1101 - Sikkerhetsinnstillinger

background image

Sikkerhetsinnstillinger

Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser anrop, er i bruk (sperring av
taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe
bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt
nødnummer).

Kontroll av PIN-kode

: Du kan stille inn telefonen til å spørre etter PIN-koden

for SIM-kortet når telefonen slås på. Enkelte SIM-kort tillater ikke å slå av
denne funksjonen.

Anropssperring

: Med denne nettverkstjenesten kan du begrense oppringing og

mottak av anrop på telefonen. Velg ett av sperrealternativene og slå sperringen
på (

Aktiver

) eller av (

Deaktiver

) eller kontroller om en tjeneste er aktivert (

Sjekk

status

).

Tillatte numre

: Du kan begrense utgående anrop til utvalgte telefonnumre

(nettverkstjeneste).

Lukket brukergruppe

: Med denne nettverkstjenesten kan du angi en gruppe av

personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg.

Sikkerhetsnivå

: Her kan du angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når et

nytt SIM-kort blir satt inn i telefonen,

Telefon

, eller når du velger telefonens

innebygde telefonbok,

Minne

.

Merk at når du endrer sikkerhetsnivå, tømmes alle anropslistene, inkludert
ubesvarte anrop, mottatte anrop og oppringte numre.

Endring av adgangskoder

: Du kan endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode

eller sperrepassord. Disse kodene kan kun inneholde sifre fra 0 til 9.

Bruk ikke tilgangskoder som likner på nødnumre, som for eksempel 112.
Dette hindrer at du ringer opp nødnummeret ved et uhell.

background image

46

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.