Nokia 1101 - Innstillinger for ekstrautstyr

background image

Innstillinger for ekstrautstyr

Menyen med innstillinger for ekstrautstyr vises bare hvis telefonen er eller har
vært koblet til ekstrautstyr, for eksempel hodetelefonene.

Trykk på

Meny

>

Innstillinger

>

Innstillinger for ekstrautstyr

>

Hodetelefon

eller

Håndfri

.

background image

44

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

• Velg

Standardprofil

for å velge profilen telefonen bruker når ekstrautstyret er

tilkoblet.

• Trykk på

Automatisk svar

for å angi at telefonen skal svare på et innkommende

anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis

Anropsvarsling

er satt til

Ett pip

eller

Ikke ring

, brukes ikke automatisk svar.

• Trykk på

Belysning

hvis du vil at lysene skal være

permanent. Trykk på

Automatisk

hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk.

Alternativet

Belysning

er bare tilgjengelig når

Håndfri

er valgt.