Nokia 1101 - Gjenopprett fabrikkinnstillinger

background image

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene,
trykker du på

Meny

og velger

Innstillinger

>

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

.

Tast inn sikkerhetskoden, og trykk på

OK

. Navnene og telefonnumrene som er

lagret i telefonboken, slettes ikke.