Nokia 1101 - Innstillinger (meny 6)

background image

Innstillinger (meny 6)

I denne menyen kan du justere forskjellige innstillinger for
telefonen. Du kan også stille tilbake noen menyinnstillinger til
de opprinnelige verdiene ved å velge

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

.