Nokia 1101 - Huskelapper (meny 8)

background image

Huskelapper (meny 8)

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke
denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner,
eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Med dette huskeverktøyet kan du lagre små tekstnotater med en alarm. Alarmen
blir aktivert når angitt dato og klokkeslett nås.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

Legg til ny

,

Vis alle

,

Slett

,

Rediger

eller

Send

hvis du vil legge til en ny huskelapp, se på, redigere eller sende eksisterende

huskelapper eller slette huskelappene enkeltvis eller alle på én gang.

Når tiden for en huskelapp er kommet, kan du stoppe alarmen ved å trykke på
fjern/avslutt-tasten. Hvis du trykker på

Slumre

, ringer alarmen på nytt etter

omtrent ti minutter.