Nokia 1101 - Slå intelligent ordbok på eller av

background image

Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, velger du

Valg

>

Ordliste

.

• Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister.

Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.

• Du tilbakestiller til tradisjonell skriving ved å velge

Ordliste av

.

Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt mens du skriver
tekst, trykker du to ganger på #.