Nokia 1101 - Bruke intelligent ordbok

background image

Bruke intelligent ordbok

Intelligent ordbok er en enkel måte å skrive tekst på.

Den intelligente ordboken er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge
til nye ord.

1. Tast inn det ønskede ordet ved å trykke på hver tast én gang for hver bokstav.

Ordet blir endret etter hvert tastetrykk. Hvis du for eksempel vil skrive "Nokia"
mens den engelske ordboken er valgt, trykker du på 6, 6, 5, 4, 2.

background image

26

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

• Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du på fjern/

avslutt-tasten. Hvis du vil tømme displayet, trykker du på og holder nede
fjern/avslutt-tasten.

• Hvis du vil veksle mellom stor og liten bokstav, eller mellom tradisjonell

skriving og intelligent ordbok, trykker du flere ganger på * og kontrollerer
indikatoren øverst på displayet.

• Hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall, trykker du på og holder nede #.

• Hvis du vil se en liste over spesialtegn, trykker du på og holder nede *, velger

ønsket tegn og trykker på

Bruk

.

• Hvis du vil sette inn et tall, trykker du på og holder nede ønsket

nummertast. Hvis du vil sette inn flere tall, trykker du på og holder nede #
og taster inn tallene.

2. Hvis ordet som vises er det du vil ha, trykker du på 0 og begynner å skrive

neste ord.

• Hvis du vil endre ordet, trykker du på * helt til det ønskede ordet vises.

• Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i

ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du på

Stave

, taster

inn ordet (med tradisjonell skriving) og trykker på

OK

.