Nokia 1101 - Hurtigvalg

background image

Hurtigvalg

Velg

Meny

>

Kontakter

>

Hurtigvalg

. Velg ønsket tast (tast 2 til 9) med blatasten,

og velg

Tildel

. Velg om du vil tildele for oppringing eller SMS. Velg navnet du vil

bruke, og

Velg

.

Når telefonnummeret har blitt tilordnet en nummertast, kan du foreta hurtigvalg
av nummeret på følgende måter:

• Trykk på tilhørende talltast, og velg deretter

Ring til

, eller

• Hvis

Hurtigvalg

er satt til "på", trykker du på og holder inne den tilhørende

talltasten til anropet er startet (se

Anropsinnstillinger

på side

41

).

background image

23

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.